VOOR ONZE NIEUWSBRIEF
Pilates banner

Pilates

Een holistische trainingsvorm, sinds begin van de vorige eeuw ontwikkeld door Jozeph Pilates onder de naam 'Contrology'.

Pilates is een holistische mind-body-spirit training, sinds begin van de vorige eeuw ontwikkeld door Jozeph Pilates onder de naam 'Contrology'. In tegenstelling tot vele andere types van trainingen waarbij geïsoleerde bewegingen aangeleerd worden, worden bij het beoefenen van pilates functionele bewegingspatronen aangeleerd. De oefeningen zijn zo ontwikkeld dat je lichaam traint op de wijze waarop het in de dagdagelijkse activiteiten beweegt. Bij het uitvoeren van pilatesoefeningen werken lichaam, geest en spirit samen om een evenwicht te creëren op fysische en mentaal niveau. Daarbij wordt gewerkt met de 6 originele pilates-principes en worden vijf delen van de geest toegepast.
Lees meer »
'Correcte lichaamshouding' is het sleutelwoord.
Van in de kinderjaren worden ons gezegd : 'zit recht!' 'sta mooi rechtop!' maar weinigen van ons vroegen zich af waarom dat zo belangrijk is, en vonden het lastig om te zitten of te staan zoals van ons verlangd werd. Ook als volwassene blijft het lastig om correct te zitten of staan maar nu beseffen we meer en meer dat een verkeerde lichaamshouding oorzaak kan zijn van pijn, een zwakke gezondheid en een lichaamstaal die bedeesdheid of een gebrek aan zelfvertrouwen uitstraalt.

Lees meer »
Algemeen gesproken kan je stellen dat pilatestraining goed is voor iedereen, zowel voor gezonde en actieve personen als voor mensen die omwille van hun conditie of leeftijd niet in staat zijn te trainen in normale sportcentra.
Lees meer »
Hij was een Duitser, geboren eind 19de eeuw, die voor zichzelf een trainingsmethode ontwikkeld heeft. Gedurende zijn krijgsgevangenschap in Engeland, tijdens de Eerste Wereldoorlog, paste hij de Pilates Methode voor het eerst succesvol toe op zijn medegevangenen. Hedentendage worden overal ter wereld mensen getraind volgens de Pilates Methode.
Lees meer »